Gedicht nel benschop je bent niet dood. Mijn religieuze gedichten 2019-01-12

Gedicht nel benschop je bent niet dood Rating: 5,5/10 193 reviews

Nel Benschop

gedicht nel benschop je bent niet dood

Bleek zand dat traag nadraait, eens opgewaaid van een leeg strand, en. Maar dàt juist voel ik niet. Hij was een man, die metterdaad God wilde dienen in zijn leven; hem werd de heerlijkheid gegeven die voor Gods kind te wachten staat. Ik heb hun van mijn liefde niet gesproken, en dit moet alles langs hen henengaan. Ik deed het grote licht ontbranden! Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. Je kunt de oever hier niet zien.

Next

beinkind.com: gedicht: Toch wordt het lente

gedicht nel benschop je bent niet dood

Ze gaf, zoals zo vaak gebeurt, me niet altijd de schuld. Vrouw met veel gaven, maar zonder trots en zelfverzekerdheid; gelijkend op een schip dat naar de haven op weg is,maar verrast wordt door de tijd. Want wat een mens bezielt, dat is, dat was, zijn geest, zijn kracht, zijn denkvermogen, alle gaven van zijn hart: zijn goedheid grenzenloos, de sterkte van zijn woord, zijn hartelijk gebaar, zijn spreken, vlug of juist bedachtzaam, zijn zwijgen soms veelzeggend. Terwijl het gebruik van Gedachten-gedichten. Ik heb een zwarte kaars gekocht die dooft als ik mijn ogen sluit en fluister in het verste duister 'samen thuis en samen uit. En nu God je heeft weggenomen omdat Hij je gebruiken kon, nu wilde ik,dat je wéér kon komen, dat ik je nog eens zeggen kon hoe schuldig ik me soms kan voelen omdat ik niet deed,wat ik kon, omdat ik niet,naar Gods bedoelen wat van Zijn vreugd verspreiden kon.

Next

Overlijdensgedicht: 'Adieu'

gedicht nel benschop je bent niet dood

Of hebben ze je naar het huis gebracht waarin je hebt geloofd? Aan het eind van het gedicht beseft hij dat de zin van zijn vaders leven was dat hij weer ander leven voortbracht. Ben ik dit wel zelf? Straten houden uw namen voor heden en morgen in stand, maar onze kinderen brengen ze niet meer met u in verband. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. Marnix Gijsen 1899 — 1984 Slaapwandeling Ik heb vannacht met u gewandeld in de dove lanen van de slaap, en nu het morgen is geworden is er niets veranderd, dan dat die twee, die in den nacht tesaam volkomen bij elkander waren, mij weer alleen gelaten hebben in den morgen, en samen verder zijn gegaan. Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen. Maar is een dag eens mooi en goed geweest, juist dán mis ik hem, mis ik hem het meest.

Next

Gedichten bij overlijden

gedicht nel benschop je bent niet dood

Daareven was je nog hier. Maar er is meer dan lijf en leden, veel meer. Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer: doe die radio uit ze beginnen weer zo wordt door veel mensen gedacht er wordt alleen nog op rijkldom gewacht het Christuskind wordt door velen veracht. Laat, Heer, mij langzaam naar uw hemel groeien, en laat mij wuiven in uw zonneschijn. Je armen, je mooie handen, je ogen. Zo lang je nog zo stoer doet, zo lang je nog steeds op elke belangstellende vraag naar jou zegt: 'het gaat goed', zo lang ben en blijf je van Mij afgesloten. Als dit bos een geheugen heeft, zal het zich geluk herinneren, in zijn achterhoofd de mensen die hier waren: hij en ik, jij en ik.

Next

beinkind.com: gedicht: Toch wordt het lente

gedicht nel benschop je bent niet dood

Open je ogen maar jeej. Metafoor: Of hebben ze je naar het huis gebracht waarin je hebt geloofd? Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten van 't zwijgen van je laatste harteklop. Gedichten bij overlijden Gedichten bij overlijden In Memoriam Matris -voor mijn moeder- Je hebt alles afgelegd, je weg, de pijn, bezit, zelfs je naam in delen doorgegeven als gebroken brood. In mijn nood roep ik niet en tot niemand, ik zwijg; wie na zoveel zand erover nog leeft, heeft het schreeuwen verleerd. Woorden van Troost Nel Benschop Stil maar mijn kind, Ik weet van je verdriet, Huil nu maar uit: je hoeft niet flink te wezen, Het zal wel duren, voor je wonden zijn genezen; Ik weet het Stil maar mijn kind, Ik weet wat je behoeft: Woorden van troost, die om geen uitleg vragen, Een arm die steunt en die je last helpt dragen, Een hart dat mee huilt om wat jou bedroeft. Bleek zand dat traag nadraait, eens opgewaaid van een leeg strand, en… Een ogenblik! Op deze kromme vork van paden hield hij stil; hier gaan we naar links.

Next

Overlijdensgedichten 16

gedicht nel benschop je bent niet dood

Nu jullie zelf meer van het leven weet, meer van zijn vreugden,meer ook van zijn zorgen, en zelfs soms ook je brood met tranen eet, al houd je dat voor anderen verborgen, nu weet je ook,hoe sterk liefde is die niet door banden van het bloed gebonden maar enkel in het hart geboren is: een vreugdeboodschap,door God Zelf gezonden. De uitgeverij had de uitgave bijna niet aangedurfd, maar de bundel werd goed verkocht en zestig keer herdrukt. Wie noemt zijn voornaam nog? Laat de deur niet op slot zijn, nu… Hij duwt hem open met zijn knie en loopt met grote breedsporige passen naar buiten. De dagen van niets tot niets. Op elke weg zul je de Heer ontmoeten wanneer je werkelijk naar Hem verlangt. De wind daarbuiten treurt en klaagt, Schudt buitenhuis en bos dooreen.

Next

&

gedicht nel benschop je bent niet dood

Maar wel voel ik zijn aanwezigheid waar we samen waren in die oude tijd. Maar door de tranen heen blijft liefde levend, vind jij jezelf terug. De ene dag is mijn gemis zachter dan de andere. Heimwee is een raar gevoel, het is niet te omschrijven. Ver weg, in een sloot of op een drassige plek onder populieren of achter een scheve schutting tussen oude autobanden, speelgoed, resten van vuur, gooit hij het neer en fluitend loopt hij terug naar huis. Dan leef je niet maar ben je ook niet dood.

Next

Mijn religieuze gedichten

gedicht nel benschop je bent niet dood

Dat mensen ziek zijn, meer en meer, geen kans om ooit nog te genezen, en dat ze zeggen, tóch maar weer, de dood kan niet het einde wezen; dat duizend rampen dalen neer en onze lieve aarde treffen en dat er tóch om hen die vielen op te heffen: zou dat de triomf van het leven niet zijn? Nel Benschop Gij hebt ons, Heer,. De huisbewaarder en onbeheerd blijft het achter. Dat zal ik, met gestrekte hals, fijntjes ontkennen. Het zal niet eeuwig duren Eens komt er een moment Dat ik je weer zal vasthouden Dat je weer bij me bent. Nee, ik kàn het niet. Jou wil ik voelen in mij. Afscheid nemen bestaat niet, Ik ga wel weg maar verlaat je niet.

Next